driverbg.net | bgdrivers.net
ON THE ROAD ... !
—“–јЌ»÷ј“ј «ј ЅЏЋ√ј–— »“≈ Ўќ‘№ќ–»
| Ќачало | ¬сички оплаквани€ | “ърсене | Ќово оплакване | ¬ход
<< ќбратно в оплаквани€те
 
 
ќѕЋј ¬јЌ≈
 
√еорги √еоргиев е от ¬елико “ъ...
24.11.2017 19:38
√еорги √еоргиев е от ¬елико “ърново,работил съм при него.“ова което обещава Ќ≈ изпълн€ва.
димо статев

Ш
24.11.2017 23:06
ј ѕетко ѕетков е от ¬раца...дава и тва де не е обещал
Gargamel Pantigrua

√арван, не опростачвай спорадичните, смели постъпк...
25.11.2017 00:44
√арван, не опростачвай спорадичните, смели постъпки за отраз€ване на действителността! јко немаш ко да допълниш, просто подмини! ћолба!
–осен ƒимитров - –ошко

“ежест на доказване или доказателствена тежест (ла...
25.11.2017 00:50
“ежест на доказване или доказателствена тежест (лат. onus probandi) е термин, с който се обозначава задължението на страната с отличаващ се възглед по даден въпрос да предостави доказателства, с които да убеди решаващата инстанци€ в истинността на своите твърдени€, и да обори твърдени€та на ответните страни в спора. — други думи, задължението да се докаже нещо пада върху защитаващи€ позици€та, а не върху страните, отричащи тази позици€ или отсто€ващи други такива.
‘актите в правото могат да се раздел€т на положителни и отрицателни. ѕоложителните са тези, които са се осъществили. ќтрицателните Ч тези, които не са.
ƒоказателствената тежест е философска концепци€, ко€то освен в правото заема важно м€сто и в науката.
¬ граждански€ процес
ќбщото правило в гражданското право е, че вс€ка страна в процеса носи доказателствената тежест за факта, от който извлича изгодни за себе си правни последици, които претендира, че са настъпили. “ази тежест се израз€ва в правото и задължението на съда да об€ви за ненастъпили правните последици, чиито юридически факт не е доказан.
¬ наказателни€ процес
¬ наказателното право този принцип намира приложение в т.нар. презумпци€ за невинност, ко€то възлага на обвинението грижата за доказване на вина. ѕо дела от общ характер тежестта на доказване пада върху прокурора, а от частен характер Ч върху частни€ тъжител. ќбвин€еми€т не е длъжен да доказва, че е невинен, т.е. да доказва отрицателен факт. «аконът забран€ва да се прав€т доводи във вреда на обвин€еми€ поради това, че отказва да дава об€снени€ или че не е доказал възражени€та си.
ѕричината за регламентираното, легитимно прехвърл€не на доказателствената тежест в наказателното право, е че това разместване на тежестта на доказване е в полза на обвин€еми€, то му дава Дпроцесуално предимствоУ да не се налага да доказва отрицателен факт, т.е. че не е извършил това, в което го обвин€ват. ћотивът на законодател€ за кредитирането на обвин€еми€ с такова предимство е концепци€та, че ако се допусне грешка в процеса, по-добре е грешката да е в интерес на виновен, който да бъде оневинен, отколкото на невинен човек, който да бъде несправедливо посочен за виновен (принципът Дѕо-добре сто виновни на свобода, отколкото един невинен в затвораУ). –азместването на доказателствената тежест в наказателни€ процес намал€ва шансовете от грешка в ущърб на хипотетично невинен обвин€ем, поради което обвин€емите се освобождават от тежестта да доказват невинността си и не може да се прав€т изводи в т€хна вреда, когато не са дали об€снени€ или не са доказали възражени€та си, с които се противопостав€т на повдигнатото обвинение.
–осен ƒимитров - –ошко

— три думи - «аконът защитава престъпника... но и ...
25.11.2017 00:56
— три думи - «аконът защитава престъпника... но и праведни€... еднакво!
Ќе сме длъжни да влизаме в рол€та на адвокати на ''набедени€'', само защото н€маме достатъчно доказателства в обратната посока! “ова го дължи обвинител€! јку мъ разбираш...
–осен ƒимитров - –ошко

    ќстави своето мнение по оплакването ...    
| Ќачало | –егистраци€ | ќбщи услови€ | ѕравила за личните данни | «а контакти и оплаквани€ | ©  Speditor.NET 2005-2019